Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày nếu trung bình 1 năm có 365 1/4 ngày hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của c

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày nếu trung bình 1 năm có 365 1/4 ngày hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con ngườiViết một bình luận

Câu hỏi mới