Để phòng dịch Covid-19, Quận Long Biên đã thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu và các bác sĩ đa

Để phòng dịch Covid-19, Quận Long Biên đã thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu và các bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên. Biết rằng có tất cả 48 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 42 bác sĩ đa khoa và 54 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập được nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh ? trong đó bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên vào các đội là bao nhiê

2 bình luận về “Để phòng dịch Covid-19, Quận Long Biên đã thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu và các bác sĩ đa”

 1. Giải
  Gọi số đội phản ứng nhanh nhiều nhất là a (đội) (a in NN \text{*} )
  => a = Ư CLN(48,42,54)
  48 = 2^4 . 3
  42 = 2 . 3 . 7
  54 = 2 . 3^3
  => Ư CLN(48,42,54) = 2.3 = 6
  => a = 6
  Vậy số đội phản ứng nhanh nhiều nhất là 6 đội 
  Khi đó , mỗi đội có số bác sĩ hồi sức cấp cứu là :
  48 : 6 = 8 (người) 
  Khi đó , mỗi đội có số bác sĩ đa khoa là :
  42 : 6 = 7 (người) 
  Khi đó , mỗi đội có số điều dưỡng viên là :
  54 : 6 = 9 (người) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới