Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 6 cm ,thì diện tích của nó là A.14cm² B.7cm² C.2

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 6 cm ,thì diện tích của nó là

A.14cm²

B.7cm²

C.24cm²

D.48cm²

2 bình luận về “Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 6 cm ,thì diện tích của nó là A.14cm² B.7cm² C.2”

 1.                                     bài giải
               diện tích của hình là;
                    8×6=48(cm²)
                           đ/s;…………
  công thức
        $\dfrac{aXb}{s}$
  a= đường chéo 1
  b= đường chéo 2
  s= diện tích
       chọn d
   

  Trả lời
 2.    Cách tính hình thoi:
  – 1/2ab 
    Ta có cách tính sau:
       Diện tích hình thoi là:
            8$\times$6 :2 = 24 (cm²) 
   Vậy: Chọn C.24 cm²
     $#lethuannhat$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới