Hình vuông ABCD có diện tích là 36 cm² .Chu vi của hình vuông là của hình vuông là A.24 cm B.9cm C.6cm

Hình vuông ABCD có diện tích là 36 cm² .Chu vi của hình vuông là của hình vuông là

A.24 cm

B.9cm

C.6cm

D.4 cm

2 bình luận về “Hình vuông ABCD có diện tích là 36 cm² .Chu vi của hình vuông là của hình vuông là A.24 cm B.9cm C.6cm”

 1. Giải đáp: A: $24 cm$
  Giải chi tiết:
  1 cạnh của hình vuông $ABCD$ là:
           $36:2=6(cm)$
  Chu vi hình vuông đó là:
           $6×4=24(cm)$
  $#$ $thanhthaonguyen70$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới