Liệt kê ba số lẻ liên tiếp là số nguyên tố Tìm x biết: 3.x+14=-16

Liệt kê ba số lẻ liên tiếp là số nguyên tố

Tìm x biết:

3.x+14=-16

2 bình luận về “Liệt kê ba số lẻ liên tiếp là số nguyên tố Tìm x biết: 3.x+14=-16”

 1. Giải đáp:
   -) Liệt kê 3 số lẻ liên tiếp là số nguyên tố là 3;5;7
  -)
  3.x+14=-16
  => 3.x=-16-14
  => 3.x=-(16+14)
  => 3.x=-30
  => x=(-30):3
  => x=-10
  Vậy x=-10
   

  Trả lời
 2. @
  Ba số lẻ liên tiếp là số nguyên tố là: 3;5;7
  @
  3.x+14=-16
  3x=-16-14
  3x=-(16+14)
  3x=-30
    x=-30:3
    x=-10
  Vậy, x=-10
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới