Lớp 6A có 6 học sinh đạt doanh yêu học sinh giỏi chiếm 15% học sinh cả lớp phần tàu cuối năm đẹp tỉ lệ 22 phẩy 5% học sinh

Lớp 6A có 6 học sinh đạt doanh yêu học sinh giỏi chiếm 15% học sinh cả lớp phần tàu cuối năm đẹp tỉ lệ 22 phẩy 5% học sinh giỏi Hỏi lớp 6A của bao nhiêu học sinh và lớp phấn đấu bao nhiêu bạn cần đặt học sinh giỏi ở cuối nămViết một bình luận

Câu hỏi mới