Lúa mới thu hoạch có lượng nc là 12%.Hỏi lượng nc có trong tấn lúa là bao nhiêu kg

Lúa mới thu hoạch có lượng nc là 12%.Hỏi lượng nc có trong tấn lúa là bao nhiêu kgViết một bình luận