M=3n-5/4-2n ( với n thuộc Z) Tính n khí M=0,1,-11/8

M=3n-5/4-2n ( với n thuộc Z)

Tính n khí M=0,1,-11/8

1 bình luận về “M=3n-5/4-2n ( với n thuộc Z) Tính n khí M=0,1,-11/8”

 1. M = 0,1 – $\frac{11}{8}$ 
      = $\frac{1}{10}$ – $\frac{11}{8}$ 
       = $\frac{-51}{40}$ (1)
  Mặt khác:
  M = 3n – $\frac{5}{4}$  – 2n
       = n ( 3 – 2 ) – $\frac{5}{4}$ 
       = n – $\frac{5}{4}$ ( 2)
  Từ (1) và (2) ⇒ n – $\frac{5}{4}$ = $\frac{-51}{40}$
                      ⇒ n = $\frac{1}{40}$ 
  Vậy n = $\frac{1}{40}$ 
  @thongphungquoc
   

  Trả lời

Viết một bình luận