Một chiếc áo khi giảm giá 25% còn 120.000. Hỏi giá tiền ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu?

Một chiếc áo khi giảm giá 25% còn 120.000. Hỏi giá tiền ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới