Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao âm 33 m so với mực nước biển sau đó tạo ngầm nổi lên 12 m A) viết phé

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao âm 33 m so với mực nước biển sau đó tạo ngầm nổi lên 12 m

A) viết phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển

B) tính độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển

2 bình luận về “Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao âm 33 m so với mực nước biển sau đó tạo ngầm nổi lên 12 m A) viết phé”

 1. Giải đáp:
  a,Phép tính của tàu ngầm sau khi nổi lên 12 m là: -33 + 12
   b,Độ cao của tàu ngầm so với mược nước biển là: -33 + 12 = – (33 – 12) = -21
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,Do độ cao được tăng lên 12 m nên ta làm phép cộng -33 + 12
  b,Ta làm phép cộng cho độ cao của tàu ngầm khi tàu nổi lên và trừ đi khi tàu chìm xuống nên độ cao của con tàu khi nổi lên cần dùng phép cộng 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) -33 – ( -12 )
   b) -21 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) -33 – (-12 )
   b) Độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển là:
                            -33 – (-12 ) = -21 ( m )
  Vậy độ cao mới của tàu ngầm là -21 m so với mực nước biển.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới