Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 52 mét chiều rộng là 36 m người ta muốn chia đám đất đó ra thành những khoảng hì

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 52 mét chiều rộng là 36 m người ta muốn chia đám đất đó ra thành những khoảng hình vuông bằng nhau để chồng các loại rau tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông

Bài giải chỉ em với mn ơi️️

2 bình luận về “Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 52 mét chiều rộng là 36 m người ta muốn chia đám đất đó ra thành những khoảng hì”

 1. Giải đáp:
   giải
  gọi độ dài  hình vuông trồng rau là x
  52$\vdots$x;36$\vdots$x và x là số lớn nhất 
  nên x∈ƯCLN(36;52)
  36=2².3²
  52=2².13
  ƯCLN(36;52)=2²=4
  Vậy độ dài cạnh lớn nhất của hình vuông là 4 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Diện tích đám đất hình chữ nhật đó là :
  52. 36=1872 (m²)
   Diện tích hình vuông to nhất là :
  S hình vuông= a.a=a² 
  => S hình vuông= 43²=1849 m²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới