một đôi y tế có 24 ng bác sĩ và có 208 ng y tá . Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ ? mỡi tổ có mấy bác sĩ

một đôi y tế có 24 ng bác sĩ và có 208 ng y tá . Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ ? mỡi tổ có mấy bác sĩ ,mấy y tá

2 bình luận về “một đôi y tế có 24 ng bác sĩ và có 208 ng y tá . Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ ? mỡi tổ có mấy bác sĩ”

 1. Giải 
  Gọi số tổ nhiều nhất là a (tổ) (a in NN \text{*} )
  Theo bài ra :
  a = Ư CLN(24,208)
  24  = 2^3 . 3
  208 = 2^4 . 13
  => Ư CLN(24,208) = 2^3 = 8
  => a = 8
  Vậy số tổ nhiều nhất là 8 tổ
  Mỗi tổ , có số bác sĩ là :
  24 : 8 =3 (bác sĩ) 
  Mỗi tổ , có số y tá là :
  208 : 8 = 26 (y tá) 
   

  Trả lời
 2. Gọi số tổ có thể chia được nhiều nhất là a ( tổ , a ∈ N*)
  Theo đề bài,ta có : 
    24 chia hết cho a
     208 chia hết cho a
  Và a là số tự nhiên lớn nhất
  a=ƯCLN(24,208)
  Ta có : 24 = 2^3 . 3
             208=2^4 . 13
  ƯCLN(24,208)= 2^3=8
  a=8
  Mỗi tổ có số bác sĩ là : 24: 8 = 3 (bác sĩ)
  Mỗi tổ có số y tá là : 208 : 8 =26(y tá)
  Vậy co thể chia được nhiều nhất là 8 tổ mỗi tổ có 3 bác sĩ và 26 y tá
  @Banthamkhaonha!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới