Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm thì để lát nền có căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 3

Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm thì để lát nền có căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 3 m chiều dài 6 m

A Tính diện tích nền của căn phòng

B Tính số viên gạch cần mua để lát nền của căn phòng đó

1 bình luận về “Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm thì để lát nền có căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 3”

 1. a) Diện tích nền căn phòng là:
  6 . 3 = 18 (m^2)
  b) Diện tích viên gạch hình vuông là:
  30 . 30 = 900 (cm^2)
  Đổi: 900 cm^2 = 0,09 m^2
   Số viên gạch cần mua để lát nền là:
  18 : 0,09 = 200 (viên)
           Đáp số: a) 18m^2 ; b) 200 viên gạch

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới