một mảnh đất hình chữ nhật có 1 cạnh dài 4cm và diện tích mảnh vườn là 20 cm2. tính chu vi mảnh vườn đó

một mảnh đất hình chữ nhật có 1 cạnh dài 4cm và diện tích mảnh vườn là 20 cm2. tính chu vi mảnh vườn đó

2 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật có 1 cạnh dài 4cm và diện tích mảnh vườn là 20 cm2. tính chu vi mảnh vườn đó”

 1. Bài giải
  Chiều còn lại mảnh đất là
  20 : 4 = 5 ( cm )
  Chu vi mảnh đất là
  ( 5 + 4 ) . 2 = 18 ( cm )
  Đáp số : 18 cm
  ___________________
  Rộng = diện tích : dài
  Chu vi = ( chiều dài + chiều rộng )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới