Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 16 m chiều rộng 6 m Người ta dự định lát nền bởi những viên gạch men hình vuông có

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 16 m chiều rộng 6 m Người ta dự định lát nền bởi những viên gạch men hình vuông có cạnh 40 cm Hỏi người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch Để lát?

2 bình luận về “Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 16 m chiều rộng 6 m Người ta dự định lát nền bởi những viên gạch men hình vuông có”

 1. Giải đáp : 600 viên 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích nền nhà là :
  16 xx 6 = 96 ( m^2 )
  Diện tích của viên gạch men là :
  40 xx 40 = 1600 ( cm^2 )
  Đổi 1600cm^2 = 0,16m^2
  Người ta cần dùng số viên gạch để lát là :
  96 : 0,16 = 600 ( viên $)$
  Đáp số : 600 viên 

  Trả lời
 2. Giải đáp: 600 viên gạch
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của nền nhà là:
  16xx6=96(m^2)
  Diện tích của một viên gạch là: 
  40xx40=1600(cm^2) =0,16(m^2)
  Người ta cần dùng số viên gạch để lát là:
   96:0,16=600 (viên gạch)
  Đáp số: 600 viên gạch

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới