Một người thợ nhái lặn sâu 55 mét so với mực nước biển. Sau đó người thợ nhái nổi lên 30 mét. Tính đọ cao mới so với mực n

Một người thợ nhái lặn sâu 55 mét so với mực nước biển. Sau đó người thợ nhái nổi lên 30 mét. Tính đọ cao mới so với mực nước biển. Giải thích

2 bình luận về “Một người thợ nhái lặn sâu 55 mét so với mực nước biển. Sau đó người thợ nhái nổi lên 30 mét. Tính đọ cao mới so với mực n”

 1. Vì người thợ lặn sâu 55m so với mực nước biển nên người thợ lặn đó ở độ cao -55m
  Sau đó người thợ lặn nổi lên 30m
  Nên ta có phép tính
  (-55)+30=-25(m)
  Người thợ lặn đó đang ở độ cao -25m so với mực nc biển hay người thợ lặn đó lặn sâu 25m

  Trả lời
 2. Giải đáp: -25m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  –  Người thợ nhái lặn sâu 55m so với mực nước biển, tức người đó lặn xuống -55m
  – Sau đó người thợ nhái nổi lên 30m, tức là +30m
  Vậy người thợ lặn độ cao mới so với mực nước biển là: 
  -55+30=-25(m)
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới