Một rổ trứng sau khi bán đi 36 quả thì còn lại 3/5 số trứng của cả rổ.Hỏi cả rổ có bảo nhiêu quả? Nhanh giúp mik nha

Một rổ trứng sau khi bán đi 36 quả thì còn lại 3/5 số trứng của cả rổ.Hỏi cả rổ có bảo nhiêu quả?

Nhanh giúp mik nha,mik c.ơn

2 bình luận về “Một rổ trứng sau khi bán đi 36 quả thì còn lại 3/5 số trứng của cả rổ.Hỏi cả rổ có bảo nhiêu quả? Nhanh giúp mik nha”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần trứng đã bán là:
  1-3/5 = 2/5 (phần)
  Cả rổ có số quả là:
  36 : 2/5 = 36. 5/3 = 90 (quả trứng)
  Đáp số: 90 quả trứng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới