Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô nếu ship 27 học sinh hay 36 học sinh lên một ô tô thì đều thấy thừa

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô nếu ship 27 học sinh hay 36 học sinh lên một ô tô thì đều thấy thừa ra 11 học sinh tính số học sinh đi tham quan biết rằng số học sinh đó có khoảng từ 400 đến 450 em

2 bình luận về “Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô nếu ship 27 học sinh hay 36 học sinh lên một ô tô thì đều thấy thừa”

 1. Gọi số học sinh cần tìm là: x (x∈N*)
  Có: x-11 \vdots 27;36
  ⇒ x-11∈BC(27;36)
  Có: 27=3^3
          36=2^2 .3^2
  $⇒BCNN(27;36)=2^2 .3^3=108$
  ⇒x-11∈BC(27;36)=B(108)={0;108;216;324;432;540;…}
  ⇒x∈{11;119;227;335;443;551;…}
  Mà 400≤x≤450
  ⇒x=443
  Vậy, số học sinh đi tham quan là: 443 học sinh
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh là a (học sinh) (400≤a≤450)
  Theo bài ra, ta có:
  a : 27 dư 11
  a : 36 dư 11
  ⇒a-11 ∈ BC(27;36)
  27=3³
  36=2².3²
  BCNN(27;36)=2².3³=108
  a-11 ∈ BC(27;36)=B(108)={0;108;216;324;432;540;…}
  ⇒ a ∈ {11;119;227;335;443;551;…}
  Vì 400≤a≤450 ⇒ a=443
  Vậy trường đó có 443 học sinh
  *Xin Ctlnh*
  *Chúc Bạn Học Tốt*

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới