Một tủ sách khi xếp thành từng chồng 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ. Cho biết số sách khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tì

Một tủ sách khi xếp thành từng chồng 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ. Cho biết số sách khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách trong tủ đó.

Giúp mik câu mày luôn nhaaa mấy pồ Cutii<3

2 bình luận về “Một tủ sách khi xếp thành từng chồng 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ. Cho biết số sách khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tì”

 1. Giải:
  Gọi a là số sách.
   ta có: a chia hết cho 8, 12, 15
  => a là BC (8, 12, 15)
  8 = 23
  12 = 22 . 3
  15 = 3 . 5
  __________
  BCNN (8, 12, 15) = 23 . 3 . 5 = 120
  B (120) = {0 ; 120 ; 240 ; 360 ; …}
  mà 400 <= a <= 500 nên a = 450.
  Vậy số sách trong tủ là 450 cuốn sách.

  Trả lời
 2. Gọi số sách là a (a thuộc N*)
  Vì: a chia hết cho 8
        a chia hết cho 12
        a chia hết cho 15
  suy ra a thuộc BC (8; 12; 15)
  Ta có:
  8 = 2³
  12 =2². 3
  15 = 3 . 5
  Suy ra:
  BCNN (8; 12; 15) =2³. 3 . 5 = 6 . 3 . 5 = 90
  BC = (8; 12; 15) = {0;90;180;270;360;450;540;…}
  Mà 400 < a < 500 nên suy ra a là 450
  Vậy quyển sách là 450 quyển sách.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới