Trong một đợt trồng cây mùa xuân học sinh của 3 lớp khối 6 tham gia trồng cây, lớp 6A trồng đc 1/3 tổng số cây ba lớp t

Trong một đợt trồng cây mùa xuân học sinh của 3 lớp khối 6 tham gia trồng cây, lớp 6A trồng đc 1/3 tổng số cây ba lớp trồng. Số cây lớp 6B trồng đc chiếm 3/7 số cây còn lại. Số cây lớp 6C trồng là 160 cây. Tính tổng số cây mà ba lớp trồng đc

2 bình luận về “Trong một đợt trồng cây mùa xuân học sinh của 3 lớp khối 6 tham gia trồng cây, lớp 6A trồng đc 1/3 tổng số cây ba lớp t”

 1. Giải
  Số cây trồng của lớp 6A là : 160 : 1/3 = 480 ( cây )
  Số cây trồng còn lại của lớp 6B là : 480 – 160 = 320 ( cây )
  Tổng số cây 3 lớp trồng được là : 160 + 320 + 480 = 960 ( cây
  (Đây là lời giải của mình, nếu đúng bạn có thể cho mình câu trả lời hay nhất nha ,vì mình còn 3 câu trả lời hay nhất là đc tăng hạn rồi )

  Trả lời
 2. Số cây lớp 6B trồng được là :
  160 : ( 1- 3/7 ) = 280 ( cây )
  Số cây lớp 6A trồng được là :
  (280 + 160 ) : 1/3 = 1320 ( cây )
  Tổng số cây mà ba lớp trồng được là :
  1320 + 280 + 160 = 1760 ( cây )
  Đáp số : 1760 cây

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới