Rút gon và tính giá trị biểu thức A)5-(2x+15)+(x-5) với x=-45 B)4x+(-x+3)-(13-2x) với =-4

Rút gon và tính giá trị biểu thức

A)5-(2x+15)+(x-5) với x=-45

B)4x+(-x+3)-(13-2x) với =-4

C)-[-2x-(x+13)]-(X-7) với x=5

D)2x(3x-1)+(-2x-14) với x=-2

Mong anh chị giúp ạ:[Viết một bình luận

Câu hỏi mới