Số nào sau đây là bội của -45 A.-60 B.15 C.90 D.60

Số nào sau đây là bội của -45

A.-60 B.15 C.90 D.60

2 bình luận về “Số nào sau đây là bội của -45 A.-60 B.15 C.90 D.60”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số nào sau đây là bội của -45
  A.-60                      B.15                       C.90                   D.60
   Giai thích
  B(-45)=(0;-45;90;45….. )
  ta lấy -45 nhân với 0;1;2;3;4;5;6;7….
  kết quả là 90

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới