Số sánh hai phân số sau a) 3/14 và -6/14 b) 2/3 và 3/4 Anh chị giải giúp em với ạ

Số sánh hai phân số sau

a) 3/14 và -6/14

b) 2/3 và 3/4

Anh chị giải giúp em với ạ

2 bình luận về “Số sánh hai phân số sau a) 3/14 và -6/14 b) 2/3 và 3/4 Anh chị giải giúp em với ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. Vì 3 > 0 và -6 < 0
     => 3/14 > -6/14
  B.  Quy đồng => 8/12 và 9/12
     vì 8< 9 =>  8/12 < 9/12
   =>  2/3 < 3/4
  chúc bn học tốt
  @anhtrinhhong

  Trả lời

Viết một bình luận