Tập hợp các số tự nhiên N được viết đúng là A.N={0;1;2;3;4;…} B. N={0;1;2;3;4} C.N={0,1,2,3,4…} D.

Tập hợp các số tự nhiên N được viết đúng là

A.N={0;1;2;3;4;…} B. N={0;1;2;3;4} C.N={0,1,2,3,4…} D.N={0,1,2,3,4}

1 bình luận về “Tập hợp các số tự nhiên N được viết đúng là A.N={0;1;2;3;4;…} B. N={0;1;2;3;4} C.N={0,1,2,3,4…} D.”

 1. Giải đáp: A. N={0;1;2;3;4;…}
  Vì có vô số số tự nhiên nên dùng ” vân vân ” để thể hiện( Câu B và D. sai )
  Câu C. sai vì thiếu dấu ” ; “
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới