Thầy chủ nhiệm có 25 quyển vở và 36 bút bi muốn chia đều các phần thưởng . Hỏi thầy giáo có thể chia đc nhiều nhất bao nhi

Thầy chủ nhiệm có 25 quyển vở và 36 bút bi muốn chia đều các phần thưởng . Hỏi thầy giáo có thể chia đc nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở có bao nhiêu cái bút bi

Hộ em vs ạ em đang cần gấp aa

2 bình luận về “Thầy chủ nhiệm có 25 quyển vở và 36 bút bi muốn chia đều các phần thưởng . Hỏi thầy giáo có thể chia đc nhiều nhất bao nhi”

 1. Giải đáp:
  25=5²
  36=2².3²
   vì ƯCLN(25,36)=1 chia đều
  ⇒ ta chia được nhiều nhất  1 phần quà
  khi đó mỗi phần quà có 25 quyển vở và 36 bút bi
  (cho mình câu trả lời hay nhất)

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì   ƯCLN(25;36) = 1  
  nên thể chia được nhiều nhất   1   phần quà
  khi đó mỗi phần quà có   25 quyển vở và    36   bút bi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới