Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) 5/17+ -25/31+12/17+ -6/31 Anh chị giải giúp em với ạ <

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

5/17+ -25/31+12/17+ -6/31

Anh chị giải giúp em với ạ

2 bình luận về “Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) 5/17+ -25/31+12/17+ -6/31 Anh chị giải giúp em với ạ <”

Viết một bình luận