Thực hiện phép tính:C = ( 9 3/13 + 5 2/9)+(-7 3/13

Thực hiện phép tính:C = ( 9 3/13 + 5 2/9)+(-7 3/13Viết một bình luận

Câu hỏi mới