Tìm x , biết 1/4-3x=1/2-(-3/5) Mn giải giúp em với ạ

Tìm x , biết

1/4-3x=1/2-(-3/5)

Mn giải giúp em với ạ

2 bình luận về “Tìm x , biết 1/4-3x=1/2-(-3/5) Mn giải giúp em với ạ”

Viết một bình luận