Tìm x là số nguyên để 2/x-1 là số nguyên

Tìm x là số nguyên để 2/x-1 là số nguyênViết một bình luận