Tìm n là số nguyên sao cho 10n +23 chia hết cho 2n+1

Tìm n là số nguyên sao cho 10n +23 chia hết cho 2n+1

1 bình luận về “Tìm n là số nguyên sao cho 10n +23 chia hết cho 2n+1”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới