Tìm n thuộc Z a.n+2 chia hết cho n-1

Tìm n thuộc Z

a.n+2 chia hết cho n-1

2 bình luận về “Tìm n thuộc Z a.n+2 chia hết cho n-1”

 1. Giải đáp:
   n-1 ∈ {0;2;-2;4}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       n+2$\vdots$cho n-1
  ->(n-1)+3$\vdots$n-1
  ->(n-1)$\vdots$n-1
  ->3$\vdots$n-1
  =>n-1 ∈ Ư(3)={$\pm$1;$\pm$3}
  Thay bằng bảng cũng được ạ
  {n-1=-1=>n-1=0}
  {n-1=1=>n-1=2}
  {n-1=-3=>n-1=-2}
  {n-1=3=>n-1=4}
  {n-1∈ {0;2;-2;4} }
  Vậy n-1 ∈ {0;2;-2;4} thì n+2$\vdots$cho n-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới