Tìm n thuộc Z n-7 chia hết cho 2n+3

Tìm n thuộc Z

n-7 chia hết cho 2n+3

2 bình luận về “Tìm n thuộc Z n-7 chia hết cho 2n+3”

 1. Giải đáp:
   n-7$\vdots$2n+3
  ⇒4n-28$\vdots$2n+3
  ⇒2(2n+3)-34$\vdots$2n+3
  ⇒34$\vdots$2n+3
  ⇒2n+3∈Ư(34)={$\pm$1;$\pm$2;$\pm$17;$\pm$34}
  Vì 2n+3 là số lẻ nên 
   Ta có 
  2n+3   1     -1     17    -17
  n         -1    -2      7      -10
  Vậy n={-1;-2;7;-10}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. n-7 chia hết cho 2n+3
  (=) n-7-(2n+3) chia hết cho 2n+3
  (=) 2(n -7)-2n+3 
  (=) 2n-14 -2n+3 chia hết cho 2n+3
  (=) 17 chia hết cho 2n+3 
  => 2n+3 ∈ U(17)={ +-1;+-17}
  ta có bảng
  ……
  Bn tự lm nốt nha
  Học tốt !!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới