Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9. Giúp ạ

Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9.

Giúp ạ

2 bình luận về “Tìm năm phân số có dạng a phần b mà 5 phần 11<a phần b < 5 phần 9. Giúp ạ”

 1. 5/11 < a/b < 5/9
  @ Phân số thứ nhất : 5/10
  *** Quy đồng :
  5/11 = (5xx3)/(11xx3) = 15/33
  5/9 = (5xx3)/(9xx3)= 15/27
  -> 15/33 < a/b < 15/27
  -> a/b in { 15/32 ; 15/ 31 ; 15/30 ; 15/29 ; 5/10}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới