Tìm X (x+1)^5 = 248 dạ ^5 là mũ 5 ạ

Tìm X

(x+1)^5 = 248

dạ ^5 là mũ 5 ạ

2 bình luận về “Tìm X (x+1)^5 = 248 dạ ^5 là mũ 5 ạ”

 1. Giải đáp:
  X=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    (x+1)^5 = 243
  =(x+1)     = 3
  =(x+1)     = 3-1
  =(x+1)     = 2
  Vậy x = 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới