Tìm x: [(6x-72) ÷2-84]×28=5628

Tìm x:

[(6x-72) ÷2-84]×28=5628

2 bình luận về “Tìm x: [(6x-72) ÷2-84]×28=5628”

 1. [(6x-72) ÷2-84]×28=5628
  [(6x-72) : 2 – 84] = 5628:28
  [(6x-72):2-84]= 201
  (6x -72):2= 201+84
  (6x-72):2= 285
  6x-72=285×2
  6x-72=570
  6x= 570+72
  6x= 642
  x=642:6
  x= 107
  Vậy x=107

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  [(6x-72):2-84]xx28=5628
  => (6x-72):2-84=5628:28
  => (6x-72):2-84=201
  => (6x-72):2=201+84
  => (6x-72):2=285
  => 6x-72=285xx2
  => 6x-72=570
  => 6x=570+72
  => 6x=642
  => x=107
  Vậy x=107

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới