Tìm số học sinh khối sáu của một trường biết rằng khi xếp thành các tổ có 36 học sinh đều vừa đủ số học sinh khối sáu nằm

Tìm số học sinh khối sáu của một trường biết rằng khi xếp thành các tổ có 36 học sinh đều vừa đủ số học sinh khối sáu nằm trong khoảng từ 300 đến 400 em

1 bình luận về “Tìm số học sinh khối sáu của một trường biết rằng khi xếp thành các tổ có 36 học sinh đều vừa đủ số học sinh khối sáu nằm”

 1. Giải đáp:
  360 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6 là a (a ∈ N*)
  Khi xếp thành các tổ có 36 hoặc 90 học sinh đều vừa đủ ⇒ x ∈ BC(36; 90)
  Ta có: 36 = 2².3²
            90 = 2.3².5
  BCNN(36; 90) = 2².3².5 = 180
  BC(36; 90) = {0; 180; 360; 540; … }
  Mà 300 < a < 400 ⇒ x = 360
  Vậy khối 6 cao 360 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới