Tim so tu nhien a lon nhat biet rang 480 va 600 cung chia het cho a

Tim so tu nhien a lon nhat biet rang 480 va 600 cung chia het cho a

2 bình luận về “Tim so tu nhien a lon nhat biet rang 480 va 600 cung chia het cho a”

 1. Giải
  Vì {(480 \vdots a),(600 \vdots a):} => a in ƯC(480,600)
  Mà a lớn nhất 
  => a = Ư CLN(480,600)
  480 = 2^5 . 3 . 5
  600 = 2^3 . 3 . 5^2
  => Ư CLN(480,600) = 2^3 . 3 . 5 = 120
  => a = 120
  Vậy a = 120 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 480 và 600 cùng chia hết cho a
    => a ∈ ƯC (480; 600)
     Mà a lớn nhất
      => a = \text{ƯCLN} (480; 600)
   Ta có:
     480 = 2^5 .3.5
     600 = 2^3 .3.5^2
      \text{ƯCLN}(480; 600) = 2^3 . 3. 5 = 120
   Vậy a = 420

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới