Tìm x,y nguyên để xy+x-y=4 Ta có xy+x-y=4

Tìm x,y nguyên để xy+x-y=4

Ta có xy+x-y=4

2 bình luận về “Tìm x,y nguyên để xy+x-y=4 Ta có xy+x-y=4”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   xy+x-y=4
  x(y+1)-y=4
  x(y+1)-y+1=3
  x(y+1)-(y+1)=3
  (x-1)(y+1)=3
  vì x,y là số nguyên 
  ⇒x-1,y+1 là số nguyên
  ⇒x-1,y+1thuộc Ư(3)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới