Tính chu vi và điện tích của hình thang cân có độ dày hai đáy là 4cm và 10 cm,chiều cao 4 cm,cạnh bên 5cm.

Tính chu vi và điện tích của hình thang cân có độ dày hai đáy là 4cm và 10 cm,chiều cao 4 cm,cạnh bên 5cm.

2 bình luận về “Tính chu vi và điện tích của hình thang cân có độ dày hai đáy là 4cm và 10 cm,chiều cao 4 cm,cạnh bên 5cm.”

 1. Chu vi  hình thang là :
  4 +10+5+ 5 = 24 (cm)
  Diện tích hình thang là :
  (4+10) x 4 : 2 = 28 (cm^2)
  Đáp số  : 24 cm
                 28 cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới