Tính một cách hợp lí 27×75+27×25-150=?

Tính một cách hợp lí

27×75+27×25-150=?

2 bình luận về “Tính một cách hợp lí 27×75+27×25-150=?”

 1. Giải đáp: = 2550
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  27 × 75 + 27 × 25 – 150
  = 27 x (75 + 25) – 150
  = 27 x 100 – 150
  = 2700 – 150
  = 2550

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới