TỔNG CÁC ƯỚC TỰ NHIÊN CỦA SỐ 102 LÀ?

TỔNG CÁC ƯỚC TỰ NHIÊN CỦA SỐ 102 LÀ?

2 bình luận về “TỔNG CÁC ƯỚC TỰ NHIÊN CỦA SỐ 102 LÀ?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng các ước tự nhiên của số 102 là 0 vì: các số đó là(1,-1,2,-2,-3,3,8,-8,17,-17,34,-34,51,-51,102,-102)
  nếu cộng các số này lại với nhau là bằng 0 là vì số đối cộng với số đối bằng 0

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Ư ( 102 ) = { -102 ; -51 ; -34 ; -17 ; -8 ; -3 ; -2 ; -1; 1 ; 2 ; 3 ; 8 ; 17 ; 34 ; 51 ; 102 }
  tổng các ước của 102 = 0 vì tất cả các số đói cộng với nhau đều bằng 0 
  cho mk xin hay nhất nha 
  CHÚC BẠN HỌC TỐT  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới