Trong các phép tính số sánh sau,phép so sánh nào đúng A. 0.(-24).8 > 7 B. (-42).(-2) < 9 C. 18.(-5)

Trong các phép tính số sánh sau,phép so sánh nào đúng

A. 0.(-24).8 > 7

B. (-42).(-2) < 9

C. 18.(-5) > -2

D. (-15).47 > 0

2 bình luận về “Trong các phép tính số sánh sau,phép so sánh nào đúng A. 0.(-24).8 > 7 B. (-42).(-2) < 9 C. 18.(-5)”

 1. A. 0.(-24).8 > 7 
  -> Sai . Vì 0 nhân với số nào cũng bằng 0 nên 0<7 
  B. (-42).(-2) < 9 
  -> Sai . Vì (-42).(-2) = 84 ( âm nhân âm được dương ) mà 84 > 9 
  C. 18.(-5) > -2 
  -> Sai . Vì 18.(-5) = -90 mà -90 < -2 ( trong các số âm số nào càng gần với số 0 hơn thì số đấy càng lớn ) 
  D. (-15).47 > 0 
  -> Sai vì (-15).47 -> số âm mà số âm sẽ luôn bé hơn 0 -> (-15).47 < 0 
   

  Trả lời
 2. A) 0.(-24).8 > 7
    = 0 > 7 ( sai )
  —-
  B) (-42).(-2) < 9
    = 84 < 9 ( sai )
  —-
  C) 18.(-5) > -2
    = -90 > -2 ( sai )
  —-
  D. (-15).47 > 0
    = -705 > 0 ( sai )
  -> Không phép nào đúng
  #ZenZ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới