Trong các số 1 9 3 0 ,1 945 ,1954 1975 những số nào chia hết cho 2. vì sao?

Trong các số 1 9 3 0 ,1 945 ,1954 1975 những số nào chia hết cho 2. vì sao?

2 bình luận về “Trong các số 1 9 3 0 ,1 945 ,1954 1975 những số nào chia hết cho 2. vì sao?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong các số : 1930 ; 1945 ; 1954 ; 1975 những số chia hết cho 2 là :
  1930
  1954
  Vì các số có tận cùng là : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2
   !                Học tốt               !
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Trong các số 1930 ,1 945 ,1954 1975 những số nào chia hết cho 2. vì sao?
  => những số  chia hết cho 2 là : 1930 ,1954

  *DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
   – Các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới