Trong các số sau Số nào là số tự nhiên A.2022 B.7,5 C. 4/9 D.0,8

Trong các số sau Số nào là số tự nhiên

A.2022 B.7,5 C. 4/9 D.0,8

2 bình luận về “Trong các số sau Số nào là số tự nhiên A.2022 B.7,5 C. 4/9 D.0,8”

 1. Giải đáp:
  Trong các số sau Số nào là số tự nhiên
  A.2022  B.7,5    C. 4/9   D.0,8
  ta có :
  2022 => số tự nhiên ( Số tự nhiên là tập hợp những số lớn hơn hoặc bằng 0, tập hợp số tự nhiên được ký hiệu là N.)

  7,5  =>số thập phân

   4/9   = 0, 44…..  =>số thập phân

  0,8=>số thập phân

  =>A.2022

   

  Trả lời
 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn → A
  + 7,5 là số thập phân
  + 4/9 là phân số
  + 0,8 là số thập phân
  ___________________________
  Số tự nhiên là tập hợp những số lớn hơn hoặc bằng 0, tập hợp số tự nhiên được ký hiệu là N.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới