Trong cái số 6 9 10 20 80 bởi của 30 là a 6 B. 90 C .20 d.80

Trong cái số 6 9 10 20 80 bởi của 30 là a 6 B. 90 C .20 d.80

2 bình luận về “Trong cái số 6 9 10 20 80 bởi của 30 là a 6 B. 90 C .20 d.80”

 1. Giải đáp: Chọn  B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số 6<30 nên không phải bội của 30 
  Số 90\vdots30 nên là bội của 30
  Số 20<30 nên không phải bội của 30 
  Số 80\cancel{vdots}30 nên không phải bội của 30 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới