vẽ đường thẳng a rồi lấy 4 điểm E F G H nằm trên đường thẳng đó Lấy điểm Oa a) kể tên 3 điểm thẳng hàng b) k

vẽ đường thẳng a rồi lấy 4 điểm E F G H nằm trên đường thẳng đó Lấy điểm Oa

a) kể tên 3 điểm thẳng hàng

b) kể tên 3 điểm k thẳng hàng

1 bình luận về “vẽ đường thẳng a rồi lấy 4 điểm E F G H nằm trên đường thẳng đó Lấy điểm Oa a) kể tên 3 điểm thẳng hàng b) k”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết
   a, Bộ ba điểm thẳng hàng : ( E , F ,G ) ; ( E , F ,H ) ; ( E ,G ,H ) 
  b,Bộ ba điểm ko thẳng hàng : (O , E ,F );(O,F,H) ; (O,G,F) 
   cho mình 5 sao nhé :>> 
  thank you

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới