Phân số x/(-6) bằng phân số -20/24 khi x bằng A. -5 B. 5 C. 20 D.-20

Phân số x/(-6) bằng phân số -20/24 khi x bằng
A. -5 B. 5 C. 20 D.-20

2 bình luận về “Phân số x/(-6) bằng phân số -20/24 khi x bằng A. -5 B. 5 C. 20 D.-20”

Viết một bình luận