phân số chưa tối giản khi nào?

phân số chưa tối giản khi nào?Viết một bình luận