Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng. B. Hình thang cân có trục đối xứng

Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.
B. Hình thang cân có trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.
C. Hình bình hành vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng.
D. Hình chữ nhật có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

1 bình luận về “Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng. B. Hình thang cân có trục đối xứng”

 1. $@WednesdayAddams$
  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
  A. Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.
  B. Hình thang cân có trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.
  C. Hình bình hành vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng.
  D. Hình chữ nhật có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.
  Giải đáp:  B. Hình thang cân có trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới