quy đồng mẫu số của 3 phân số sau:4 phần 9……….;5 phần 6;…….7 phần 2 với mẫu số chung 18 ta đc phân số là

quy đồng mẫu số của 3 phân số sau:4 phần 9……….;5 phần 6;…….7 phần 2 với mẫu số chung 18 ta đc phân số là

1 bình luận về “quy đồng mẫu số của 3 phân số sau:4 phần 9……….;5 phần 6;…….7 phần 2 với mẫu số chung 18 ta đc phân số là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  4/9=(4xx2)/(9xx2)=8/18
  5/6=(5xx3)/(6xx3)=15/18
  7/2=(7xx9)/(2xx9)=63/18
  Vậy quy đồng mẫu ba phân số trên với mẫu số chung là 18 ta được các phân số sau:  8/18;15/18;63/18
  @lynhxynkdep

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới